یزد - شهرک صنعتی نیکو اشکذر انتهای بلوار کسری خیابان پیام کوچه سبزینه مارال

۰۳۵-۳۸۴۱۱۱۸۵

s.maralco@gmail.com

arm

لطفاً فرم درخواست استخدام زیر را به دقت تکمیل و ارسال نمایید

کارشناسان ما پس از بررسی فرم با شما تماس خواهند گرفت