بهترین کود هایی که در کوددهی زمستانه میتوانید استفاده کنید:

کوددهی در فصل زمستان از جمله اقدامات باغی است که باید حتما جدی گرفته شود. زمستان را می توان فصل استراحت گیاهان معرفی نمود. در این زمان اگرچه گیاه فتوسنتز و فعالیت بسیار کمی دارد اما نباید فراموش کرد که این گیاه قرار است در بهار با گرم شدن هوا، فعالیت خود را از نو شروع کند. در نتیجه این مسئله بسیار مهم است بهترین کود در فصل زمستان مورد استفاده قرار گیرد تا این گیاه بنیه قوی پیدا کند.

چند نکته مهم در مورد کوددهی در فصل زمستان:

شاید برای شما نیز این نکته جالب باشد که بهترین زمان برای اصلاح بافت و منابع غذایی خاک، در زمستان است. متاسفانه اغلب باغداران به این مسئله توجه نداشته و گمان می کنند چون گیاه در این دوره به خواب می روند، لزومی به تغذیه نیست. همین باعث می شود که در بهار عملکرد مناسبی را شاهد نباشند.

توصیه می کنیم که این مقاله را با دقت مطالعه کنید:

  • قبل از اینکه گیاه وارد دوره باردهی بشود، باید تعادل بین نیازهای غذایی گیاه با موجودی خاک وجود داشته باشد. بهترین زمان برای برقراری این تعادل، کوددهی در فصل زمستان است. در این زمان، گیاه فعالیت چندان زیادی نداشته و در نتیجه کوددهی کمک می کند تا موجودی قابل دسترس گیاه بسیار سریع تر تأمین گردد.
  • نوع کود مورد استفاده در این فصل نیز بسیار اهمیت دارد. سرعت تجزیه کودها با هم تفاوت داشته و در نتیجه لازم است براساس موجودی خاک، بهترین کود برای فصل زمستان انتخاب شود. به عنوان مثال کودهایی که کم تحرک تر هستند، باید به صورت عمقی اعمال شوند چرا که هر چه به اعماق خاک می رویم، فعالیت ریشه بیشتر خواهد شد. شما با این روش کوددهی، عناصر غذایی کم تحرک تر همانند پتاسیم و… را نزدیک تر به ریشه قرار داده و گیاه سریع تر می تواند از آن ها استفاده کند.

 

 

چالکود کردن برای کوددهی در فصل زمستان باید در یک سوم سایه انداز گیاه انجام گیرد.

-عمدتا برای کوددهی در فصل زمستان باید به سراغ عناصر غذایی شامل پتاس، فسفر و ریز مغذی ها برویم. این عناصر در کنار تامین نیاز غذایی گیاه، بنیه آن را نیز تقویت می کنند. فراموش نکنید که یکی از اهداف اعمال کود در فصل سرما افزایش مقاومت گیاه به سرمای زمستانه است برای مثال کود پتاس استحکام ساقه و شاخه ها را بیشتر می کند.

معرفی بهترین کود در فصل زمستان:

اکثر کشاورزان و باغداران این سوال را مطرح می کنند که برای کوددهی در فصل زمستان بهتر است از چه نوع کودی استفاده شود. همانگونه که بیان شد، نوع کود و سرعت تجزیه آن بر روی میزان در دسترس بودن عناصر تأثیر خواهد گذاشت.

کوددهی در فصل زمستان بر روی سلامت و ماندگاری گیاه تاثیر گذار خواهد بود.

شیمی کود تولید کننده انواع کودهای گرانوله مناسب برای چالکود و کودهای زمستانه

نویسنده

admin

جهت درخواست مشاوره با آقای دهون شماره همراه خود را وارد کنید