کود گوجه فرنگی مایع (5 لیتری)

رایگان

نکات مهم در مورد کود مخصوص گوجه فرنگی: کودهای تجاری دارای سریهایی مانند 10-8-10 هستند که اساساً مخفف NPK هستند. این بدان معنی است که کود حاوی 10٪ نیتروژن ، 8٪ فسفر …

توضیحات

نکات مهم در مورد کود مخصوص گوجه فرنگی:

کودهای تجاری دارای سریهایی مانند 10-8-10 هستند که اساساً مخفف NPK هستند. این بدان معنی است که کود حاوی 10٪ نیتروژن ، 8٪ فسفر و 10٪ پتاسیم است که بقیه آن ماده پرکننده است.
فسفر برای رشد و نمو ریشه ها و همچنین میوه بسیار مهم است و از این رو یک ماده مغذی مهم در مراحل اولیه و سپس دوباره در مرحله نهایی است.ازت از شاخ و برگ مراقبت می کند ، اما نیتروژن بیش از حد به گیاهان شکوفه ای که میوه کم و یا کمی دارند منجر می شود.
پتاسیم به گیاه کمک می کند تا به سرعت رشد کند و گل و میوه تولید کند. اما هنگام فتوسنتز و تحمل برخی بیماری ها بسیار مهم است.پس از جوانه زدن نهال گوجه فرنگی ، آنها با انفجار اولیه رشد قبل از گلدهی ، خیلی سریع رشد می کنند.
به عنوان یک قانون شست ، می توان فرض کرد که آنها در مدت چهار ماه از زمان کاشت میوه می دهند. البته این به عوامل زیادی از جمله نوع گیاه گوجه فرنگی ، خاک و شرایط محیطی بستگی دارد.

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن ………………………………………%9

فسفر قابل استفاده ………………………. %5

پتاسیم ……………………………………. %12

منیزیم ……………………………………%0.2

روی ……………………………………… %0.05

بور ………………………………………. %0.03

هرچند کمبود کلسیم در خاکهاي آهکی وجـود نـدارد امـا بـروز سـوختگی گا ه گـاه درگوجه فرنگی که ناشی از کمبود کلسیم در میـوه اسـت در ایـن منـاطق مشـاهده مـی شـود .
شوري خاك، شرایط اقلیمی و نیز مدیریت نامناسب آبیاري از مهمترین عوامل مؤثر در بروز و تشدید کمبود این عنصر غذایی در محصول گوجه فرنگی است. مصرف کودهاي کلسـیم و به خصوص محلولپاشی آن در رفع این نقیصه مؤثر میباشد.

این کود دارای 9 درصد نیتروژن، 4درصد فسفر، 12 درصد پتاسیم، 2/0 درصد منیزیم،  5/0درصد عنصر روی و  3/0درصد بور و همچنین جلبک دریایی می باشد.

جدول مصرف
مراحل مصرف زمان مصرف مقدار مصرف
مرحله اول قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی 3 در هزار
مرحله دوم پس از گلدهی (زمانیکه 40 % گلها باز شده است) 4-3 در هزار
مرحله سوم به فاصله 20 روز از مرحله دوم 4-3 در هزار

کود اختصاصی گوجه فرنگی 

باتوجه به نیازهای این گیاه در مراحل مختلف رشد تولید شده است این کود دارای 9 درصد نیتروژن،4 درصدفسفر،12 درصد،پتاسیم0/2درصدمنیزیم ،./5 درصد عنصر روی  و./3 درصدبور وهمچنین جلبک دریایی می باشد

ازت سازنده مواد اصلی حیات گیاهان مانند اسیدهای آمینه ،آمیدها وکلروفیل است.

فسفر در آینده تولید وانتقال انرژی ،ساخت اسیدهای نوکلینک ،تشکیل گل وزود رسی محصول نقش اساسی دارد.

پتاسیم عنصر کیفیت بوده وسبب افزایش کیفیت رنگ وحجم میوه و افزایش مقاومت گیاه به تنش هایی مثل خشکی ،شوری ،سرما وگرما می گردد.

منیزیم بخشی ازکلرو فیل می باشد.بنا بر این در فر آیند فتو سنتز نقش فعالی دارد.

همچنین منیزیم نقش مهمی در فعال کردن تعدادی از آنزیم ها ی مسئول متابولیسم کربوهیدرات ها وآنزیم های مسئول ساخت اسید نئوکلئیک دارد.

روی یکی از عناصر ضروری وپیش ماده تولید هورمون اکسین جهت رشد وگرده افشانی است که رشد جوانه های رویشی و زایشی را تحریک می کند

بور در توسعه سلولی ،تقسیم سلولی متابولیسم اسید نوکلئیک،متابولیسم کربوهیدرات وروتئین ،تو سعه آوندی و در انتقال مواد فتو سنتری به محل مصرف و نفوذپذیری غشای سلولی نقش اساسی دارد .همچنین بور در جوانه زنی گرده ،رشدلوله گرده و تشکیل دانه ومیوه موثر می باشد

توضیحات تکمیلی

وزن 5 kg
ابعاد 17 × 11 × 28 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کود گوجه فرنگی مایع (5 لیتری)”

محصولات مرتبط

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده