برچسب: پتاس

نگهداری از گیاهان آپارتمانی ممکن است کمی پیچیده و گیج‌کننده باشد. گیاهان در زمان گرسنگی و ناراحتی گریه نمی‌کنند. در عوض آن‌ها با شیوه‌ای متفاوت و بسیار نامحسوس به تغییرات …

بیشتر بخوانید

اهمیت کوددهی در پاییز: در هر کدام از فصل ها باید اقدامات باغی براساس شرایط آب و هوایی آن فصل صورت گیرد تا مقاومت و عملکرد گیاه بیشتر شود. با …

بیشتر بخوانید